Entrenaments gratuïts

Dimecres 03/04 a les 19:30h

EXPLOSIVITAT: LA CLAU DE LA NOCTURNA

UBICACIÓGRAN VIA 2 
OBJECTIUPRIMERA PRESA DE CONTACTE. ENTRENAMENT DE POTÈNCIA.

 • Escalfament Cursa Suau
 • Estiraments i treball de força  
 • Sèries curtes explosives
 • Refredament, treball de core i estiraments

Dissabte 06/04 a les
11:30h

RECONEIXEMENT DE CIRCUIT: en marxa!

UBICACIÓGRAN VIA 2 
OBJECTIU: PRIMERA PRESA DE CONTACTE. VOLUM I INTENSITAT MIG.

 • Escalfament Cursa Suau
 • Estiraments i Activació
 • Rodatge intervàl·lic reconeixent el recorregut
 • Refredament, treball de core i estiraments

DIMECRES 10/04 a les 19:30h

TEST FINAL: VELOCITAT!

UBICACIÓGRAN VIA 2 
OBJECTIU: ÚLTIM ENTRENAMENT,  COM ANEM  DE VELOCITAT?

 • Escalfament Cursa Suau
 • Estiraments i tècnica de cursa
 • Sèries mixtes curtes combinades amb llargues
 • Refredament, treball de core i estiraments