Dorsal i xip

El dorsal i el xip es podran recollir a la Fira del Corredor que se celebrarà el divendres 12 d’abril, de 15 a 21 hores i el dissabte 13 d’abril, de 10 a 19.30 hores.

La fira del corredor està situada a l’aparcament vermell de la planta baixa del Centre Comercial Gran Via 2 (passadís Carrefour, sortint per la porta ubicada entre les botigues Samsung i H&M).

Aquest espai serà el punt de recollida de la bossa del corredor que inclou el dorsal, el xip, la samarreta tècnica i els obsequis que aportin els patrocinadors.

Per a recollir la bossa del corredor cal presentar el comprovant de la inscripció (hagi estat presencial o per Internet), conjuntament amb el DNI o passaport. En cas de recollida en nom d’altres persones, cal presentar el comprovant de la inscripció i una fotocòpia del DNI o passaport d’aquestes.

Tal i com s’estableix al punt tres del Reglament de la Cursa Nocturna, en cas que el/la participant sigui menor de 18 anys cal el consentiment del pare/mare/tutor, el qual s’haurà de lliurar en el moment de recollir el dorsal, adjuntant fotocòpia del DNI o passaport de l’adult.

A partir de les 19.30 hores del dissabte 13 d’abril no es lliurarà cap dorsal.

A partir de les 18.30 hores del dissabte 13 d’abril no es tramitarà cap incidència.