Política de privacitat

L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat posa a disposició dels usuaris
d’Internet, informació i serveis d’interès general a través de les adreces URL dels
diferents webs municipals, sota les següents condicions generals:
CONDICIONS D’ACCÉS
Mitjançant l’accés i ús al web de l’Ajuntament la persona usuària manifesta el seu
acord de forma expressa, plena i sense reserves de totes les condicions i
instruccions publicades en el moment de l’accés. En conseqüència, s’aconsella
a l’usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades al web abans
d’utilitzar-lo.

L’accés és gratuït i no requereix de cap subscripció o registre previ, excepte quan
aquest sigui necessari per a la prestació d’un servei. En aquests casos, es
demanarà la inscripció o registre de l’usuari i la prèvia acceptació de
determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes
condicions generals.

CONDICIONS D’ÚS
L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que
ofereix el web. A aquest efecte, s’haurà d’abstenir d’utilitzar qualsevol dels
serveis amb fins o efectes il·lícits, il·legals o lesius dels drets i interessos de
tercers.

L’usuari haurà d’abstenir-se de realitzar activitats dirigides a suplantar qualsevol
persona física o jurídica, o dirigides a interferir violar, alterar o desconnectar el
sistema, servidors, xarxes o continguts, així com abstenir-se de suprimir, alterar,
eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat
que puguin estar instal·lats al web.

L’Ajuntament es reserva el dret a excloure l’usuari que incompleixi les condicions
generals d’accés i ús del web, sense previ avís i a adoptar les mesures que
consideri convenients, si escau, per tal de prevenir aquestes activitats i
conductes.

CONTINGUTS
Les dades i continguts que apareixen al web tenen, exclusivament, finalitat
informativa de caràcter general. L’usuari assumeix, coneix i accepta que poden
ser inexactes, contenir errors o no estar degudament actualitzades.

L’Ajuntament de l’Hospitalet es reserva el dret de modificar unilateralment i sense
avís previ els continguts i serveis existents al web, a introduir-ne de nous i a
suprimir-ne d’altres.
2

RESPONSABILITATS
Accés
L’Ajuntament de l’Hospitalet no serà responsable, en cap cas, de les dificultats
d’accés al web, interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o
qualsevol altre inconvenient originat per un deficient o incorrecte funcionament
de la comunicació prestada pels operadors del servei d’accés a Internet.

L’Ajuntament de l’Hospitalet no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements
en els continguts que pugin causar alteracions en els equips dels usuaris, i
s’exonera de tota responsabilitat per aquest motiu.
Continguts
L’Ajuntament no garanteix la utilitat, l’actualitat o la manca d’errors dels
continguts facilitats al web, que en tot cas hi són amb caràcter orientatiu i
informatiu. La responsabilitat de la utilització dels continguts publicats al web és
del mateix usuari.

L’Ajuntament de l’Hospitalet no es responsabilitza dels continguts, serveis o
opinions que entitats externes, proveïdores de continguts o enllaçades des del
web, puguin expressar o oferir als usuaris del web.
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Consulteu la política de protecció de dades de caràcter personal que trobareu al
següent enllaç: https://seuelectronica.l-h.cat/protecciodades
Galetes (cookies)
Una cookie és un petit arxiu de dades que el lloc web escriu en la unitat de disc
que el visita, no pot llegir dades del disc, ni pot ser executada com un codi ni
contenir virus.

En cap cas, les cookies que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar
informació que permeti identificar la persona usuària del web. L’ús de cookies es
reserva exclusivament per facilitar a l’usuari l’accés al web.

En cas de ser utilitzades, les cookies de sessió (que no són memoritzades de
forma persistent a l’ordinador de l’usuari i desapareixen amb el tancament del
navegador) únicament es limitaran a recollir informació tècnica per identificar la
sessió amb l’objecte de facilitar l’exploració segura i eficient del lloc web.
3
Comunicació Segura
Les comunicacions de l’usuari del web es faran mitjançant un sistema de
comunicació “entorn segur”, establert amb l’objectiu de garantir, en la mesura
que sigui possible, la confidencialitat de la informació i la intimitat personal dels
usuaris. Aquest sistema permet xifrar la informació transmesa entre l’usuari i
l’Ajuntament. L’usuari pot verificar si es troba en un “entorn segur” amb l’icona
d’un cadenat tancat que apareixerà a la part inferior de la pantalla.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Són propietat de l’Ajuntament de l’Hospitalet o dels seus titulars legítims, tots els
elements inclosos al web: continguts, codis font, bases de dades, marques,
logotips, imatges, dibuixos i qualsevol element susceptible de ser protegit per les
normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.
VINCLES O ENLLAÇOS AMB O DES D’ALTRES WEBS EXTERNS
Quan s’enllaci amb el web de l’Ajuntament de l’Hospitalet no es podrà incloure
cap marca comercial o signe diferent de l’adreça d’URL del web. Es prohibeix
expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o
propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme,
en contra dels drets humans o de caràcter il·lícit o contrari a la moral i l’ordre
públic.

En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar, que l’Ajuntament autoritza,
intervé, avala, promociona, participa o supervisa els continguts de la pàgina on
figuri l’enllaç, ni tan sols que en consenteixi la seva inclusió, excepte autorització
expressa.

La presència al web de l’Ajuntament d’enllaços a altres webs externs té caràcter
merament informatiu. Per tant l’Ajuntament de l’Hospitalet no es responsabilitza
ni dóna cap tipus de garantia respecte als continguts, serveis o condicions d’ús
d’aquests webs.
LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
Aquestes condicions generals es regeixen i s’interpreten d’acord amb les lleis
estatals i autonòmiques que li siguin d’aplicació.

La resolució dels conflictes o controvèrsies jurídiques que es puguin generar en
relació amb aquestes condicions generals d’ús del web, podran ser sotmesos a
mediació i/o arbitratge, a través de la Junta Arbitral de Consum de l’Hospitalet, o
davant la jurisdicció contenciós-administrativa.