Reglament

 1. La Cursa
 • La 9a Cursa Nocturna Ciutat de L’Hospitalet se celebrarà el dissabte 14 d’abril de 2018. El punt de sortida i arribada estarà situat a la Plaça d’Europa de L’Hospitalet (molt a prop del Centre Comercial Gran Via 2).
 • L’esdeveniment està organitzat pel Servei d’Esports i Joventut de l’Ajuntament de L’Hospitalet, mitjançant la contractació de l’empresa Zona Vip Events.
 • La cursa està oberta a totes les persones que s’inscriguin prèviament, mitjançant els punts presencials o ON LINE a través de la web oficial.
 • S’estableix la xifra màxima de participació en 6.000 corredors.
 1. Distàncies i Horari
 • Els participants de la Cursa Nocturna Ciutat de L’Hospitalet podran escollir entre dos distàncies diferenciades: 5km ó 10km (distancies prèviament homologades per la FCA).
 • L’horari de sortida d’ambdues distàncies és a les 20.30 hores.
 1. Edat
 • El mínim d’edat per a participar és de 14 anys en la prova de 5km i 16 anys en la prova de 10km.
 • Els menors d’edat (18 anys) hauran de presentar el permís del pare/mare/tutor, el qual s’haurà de lliurar degudament omplert i signat en el moment de la recollida del dorsal, adjuntant algun document acreditatiu de l’adult (descarrega aquí l’autorització) LINK AUTORITZACIÓ
 • Els menors de 16 anys hauran de córrer acompanyats d’un adult.
 1. Circuit
 • El recorregut de la Cursa Nocturna consisteix en un circuit, degudament mesurat i certificat per la FCA, amb la distància de 5.000 metres per als participants de 5km i la distància de 10.000 metres per als participants de 10km.
 • És obligatori circular pel recorregut oficial, que estarà degudament senyalitzat i marcat a la sortida i a la meta, així com a cada quilòmetre.
 • El circuit tindrà una part inicial comuna per a tots els participants, i en dos moments determinats, marcats amb claredat, es dividirà per a separar els corredors de 5km i 10km. Els participants hauran de seguir les instruccions de l’organització en els desviaments.
 • L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major. El compliment del circuit certificat està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, que poden provocar petits canvis d’última hora, inevitables el dia de la prova, però que no afectaran a la distància oficial.
 • Si la cursa fos suspesa per causes alienes i/o de força major, no es retornarien els diners d’inscripció.
 1. Cronometratge i control
 • El control i cronometratge de la cursa es farà mitjançant el sistema de cronometratge amb xip i amb resultats finals a la web oficial de la cursa.
 • Els participants hauran d’escollir un dels dos circuits en el moment de la inscripció i no es podrà canviar durant el transcurs de la prova; en cas de fer-ho no quedarà registrada la marca a la plataforma de resultats.
 • El temps màxim per completar el recorregut de la cursa de 5km serà de 50 minuts, i la cursa de 10km es considerarà tancada 1 hora i 30 minuts després de la sortida.
 • Els únics vehicles autoritzats per seguir la cursa seran els designats per l’organització.
 1. Causa Solidària
 • La Cursa Nocturna té una vessant solidària. El preu de la inscripció d’ambdues curses inclou la donació d’1 euro solidari, que es destinarà a un projecte de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) (Consulta aquí el projecte solidari). LINK APARTAT CAUSA SOLIDARIA
 1. Inscripcions
 • Per a participar a la cursa és obligatori inscriure’s prèviament. La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament, tant via on-line com presencialment en els punts designats per l’organització. No s’admetran inscripcions per telèfon, fax, ni correu electrònic.
 • Un cop realitzada la inscripció, no es retornarà l’import de la mateixa, si la no participació de l’atleta és per causes no imputables a l’organització.
 • Les inscripcions són personals i intransferibles. El canvi de titular es realitzarà el mateix dia de la recollida del dorsal amb el previ pagament de 3 euros per les gestions realitzades.
 • Formalitzar la inscripció a la cursa, dona dret a recollir la bossa del corredor els dies que s’indiquen a l’apartat Recollida del dorsal i xip (LINK APARTAT) així com gaudir dels serveis detallats a l’apartat Serveis al Corredor (LINK APARTAT ) .
 • Les inscripcions presencials es realitzaran fins el 7 d’abril de 2018, en l’horari dels comerços o del Poliesportius Municipals que són punts d’inscripció presencials.
 • Les inscripcions a través del web finalitzaran l’11 d’abril de 2018 a les 23.59 h.
 • En el cas d’arribar als 6.000 participants, el període d’inscripció quedarà automàticament tancat.
 1. Preu

Els preus d’inscripció per a la cursa són els següents:

Cursa 5 km:

 • propietaris de xip groc ChampionChip: 11 €
 • amb lloguer de xip: 14 € * (3 € d’increment pel lloguer del xip)

Cursa 10 km:

 • propietaris de xip groc ChampionChip: 13 €
 • amb lloguer de xip: 16 € * (3 € d’increment pel lloguer del xip)
 1. Corredors amb discapacitat
 • Podrà participar qualsevol persona sense diferencia de sexe i raça suficientment preparada per a poder assolir la distància amb garanties mèdiques, tenint en compte les edats establertes a l’apartat 3.
 • Es podrà participar amb cadira de rodes. No es permet la participació de vehicles que no corresponguin a una proba d’atletisme com poden ser patins, bicicletes, handbikes o cadires de rodes elèctriques, entre d’altres. Els participants amb cadira de rodes, han d’informar prèviament de la seva inscripció a jgarcia@zonavipevents.com
 • Els guies de les persones amb discapacitat visual han d’anar degudament identificats i sense xip i han d’informar prèviament de la seva inscripció a jgarcia@zonavipevents.com
 • Els corredors que participin amb cadira de rodes, sortiran un minut abans que la resta de corredors.
 • Els esportistes amb discapacitat, hauran d’enviar una copia de la formalització de la inscripció a l’empresa organitzadora, per a informar-los, mitjançant el correu electrònic jgarcia@zonavipevents.com. Si es produeix algun canvi s’haurà de notificar 10 dies abans de la cursa.
 1. Dorsal i xip
 • El dorsal haurà d’estar sempre visible, col·locat a la part de davant del pit i sense cap tipus de manipulació. Els corredors tindran un dorsal amb un color assignat per a cada distància.
 • Per participar és obligatori córrer amb xip. En el moment de realitzar la inscripció cal fer constar el codi del xip groc de propietat, en la casella corresponent.
 • En cas de no disposar de xip de propietat, l’organització facilitarà un xip en format de codi inserit al dorsal, al preu de 3 euros no retornables.
 • Amb la inscripció s’ofereix la possibilitat  de comprar el xip groc a un preu especial (8€) que permetrà al corredor registrar totes les seves curses al web cat i tenir millors calaixos de sortida a les curses amb els temps registrats.
 • És obligatori que els participants portin el dorsal i el xip. Els corredors que no ho portin no podran entrar a meta.
 • El dorsal i el xip es podran recollir a la Fira del Corredor que se celebrarà el divendres 13 d’abril, de 15 a 21h, i el dissabte 14 d’abril, de 10 a 19.30h.
 • Per recollir el dorsal (LINK APARTAT RECOLLIDA DEL DORSAL I XIP), cal portar el resguard de la inscripció i/o el DNI del titular. L’organització no lliurarà cap dorsal ni xip si el participant no aporta aquesta documentació per a identificar-se com a titular de la inscripció. En cas que el titular no pugui recollir el dorsal personalment, caldrà aportar una autorització junt amb una fotocòpia del document d’identitat.
 • El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els termes establerts, significa la renúncia dels mateixos.
 1. Calaixos de sortida
 • Les sortides de les curses de 5km i 10km, estaran dissenyades per calaixos en funció de la marca que el participant acrediti, i que s’assignarà automàticament.
 • Cada calaix estarà identificat amb un color. A cadascun d’ells només podran accedir-hi els corredors que tinguin el dorsal del color distintiu de cada calaix.
 • Els calaixos s’assignaran tenint en compte:
 • Per a la resta de casos s’assignarà l’últim calaix. Qualsevol reclamació sobre aquest punt caldrà que l’inscrit demostri i certifiqui el seu temps en 10km, al responsable d’incidències de la fira del corredor, a l’hora de la recollida del dorsal.
 1. Categories i Premis
 • Els premis són els indicats a l’apartat Premis i Obsequis (LINK APARTAT), i es lliuraran el mateix dia de la cursa. Els premis es lliuraran tenint en compte l’ordre general d’arribada. El temps real quedarà registrat en els llistats de resultats a l’apartat pertinent.
 • Les categories de premis són les següents:

Cursa 5Km:

 • Categoria absoluta femenina i masculina (3 classificats)

Cursa 10Km:

 • Categoria absoluta femenina i masculina (3 classificats)
 • Promeses femenina i masculina : nascuts fins 1996
 • Sèniors femenina i masculina : de 1983 fins 1995
 • Veterans A femenina i masculina : de 1973 fins 1982
 • Veterans B femenina i masculina : de 1963 fins 1972
 • Veterans C femenina i masculina : abans de 1962
 • Cadira de Rodes
 • Discapacitats visuals
 • Els participants guardonats en la classificació general de 10km (3 en categoria masculina i 3 en la categoria femenina) no ho podran ser en altra categoria.
 1. Resultats i classificacions
 • Les classificacions oficials seran publicades durant la nit del mateix dia de la cursa a la pàgina web oficial. Els inscrits a cadascuna de les curses (5km – 10km) només sortiran en els resultats de la cursa per la qual han fet la inscripció i tenen el dorsal assignat.
 • Les reclamacions sobre les classificacions s’hauran de presentar a l’organització per escrit fins a 30 minuts després d’haver fet públics els resultats, i la decisió de la organització serà inapel·lable.
 1. Desqualificacions
 • Qualsevol participant podrà ser desqualificat si:
  • Mostra un estat físic deficient
  • No realitza el recorregut complert
  • No porta el xip a la sabatilla o al turmell
  • No porta el dorsal en el pit obligatòriament
  • Mostra un comportament antiesportiu i/o protesta sense respectar el reglament, i/o comet una falta greu contra les normes.
  • No assisteix a algun atleta accidentat o no comunica un possible accident al control més proper al lloc del fet.
 • Un corredor desqualificat que vulgui seguir el recorregut fixat, ho farà sota la seva responsabilitat.
 1. Seguretat i serveis
 • Hi haurà assistència sanitària a la zona de sortida i arribada i també durant el recorregut.
 • Hi haurà avituallaments líquids que estaran situats en el quilòmetre cinc i a l’arribada.
 • Cada participant inscrit quedarà cobert per una assegurança d’accidents puntual que queda inclosa dins el preu de la inscripció.
 • L’organització entén que la tramesa del formulari d’inscripció per part dels participants significa que aquests estan en condicions físiques i psíquiques adequades per dur a terme l’esforç que suposa la prova, i no es fa responsable de les lesions que se’n puguin derivar.
 • L’organització podrà obligar a retirar-se de la prova als participants que mostrin signes evidents d’esgotament o de qualsevol alteració física o psíquica que posi en perill la seva salut o la de la resta de participants.
 • L’organització posarà a disposició dels participants un guarda-roba, en horari de 18.30 a 23h, situat a l’aparcament vermell de la planta baixa del Centre Comercial Gran Via 2. No s’acceptarà cap reclamació per la pèrdua d’objectes valuosos (mòbils, carteres, ordinadors, telèfons mòbils, etc) deixats al mateix.
 • No es permet córrer amb animals, per seguretat del mateix animal i de la resta de participants.
 1. Drets d’imatge i protecció de dades
 • Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les dels resultats si acaben la cursa seguint la normativa establerta.
 • El participant, pel fet d’inscriure’s a la cursa, autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.
 • En compliment d’allò que s’estableix en l’article 5 de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades recollides en aquest suport resten incorporades en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de L’Hospitalet amb la finalitat de gestionar i promocionar l’esdeveniment esportiu en el qual us heu inscrit, o d’altres similars desenvolupats per aquesta institució. Així mateix, el participant accedeix, tret que ho comuniqui, a la cessió de les seves dades a  Zona Vip Events amb l’objecte de que li remetin informació sobre les seves activitats i/o productes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició davant l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat (carrer de Girona 10, baixos) i a l’adreça del Responsable del fitxer GRAU HOLLENSTEIN & ASOCIADOS, S.L. c/ Electrónica Nº19 Piso 8C Badalona 08915 a zonavipevents@zonavipevents.com.
 1. Altres
 • La participació a la prova suposa la total acceptació d’aquest reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en darrera instància per l’organització, que aplicarà la normativa de la FCA.